Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Công bố 5 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ ba
05/07/2022 18:35
(HanoiTV) - Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3

5 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 là cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để Cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.

Luật gồm 5 chương và 33, quy định cụ thể các nội dung về: Vị trí, chức năng; nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động; xây dựng Cảnh sát cơ động; hợp tác quốc tế; các hành vi bị nghiêm cấm; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự; hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, để triển khai Luật, Chính phủ cần ban hành 01 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Cảnh sát cơ động, Bộ Công an trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình ban hành các Thông tư quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho Nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định của Luật Cảnh sát cơ động.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Ảnh Quốc hội

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 gồm 8 chương, 96 điều. Luật có các điểm mới là: Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng.

Luật thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng "tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích"...

Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, với các chính sách đột phá nêu trên, Luật kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này. Đảm bảo thi đua khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ban ngành, địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật Điện ảnh năm 2022 gồm 8 chương, 50 điều, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

Luật Điện ảnh năm 2022 có những điểm mới cơ bản là: kế thừa, sửa đổi, bổ các khái niệm thuật ngữ quy định tại Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung sung thuật ngữ "Công nghiệp điện ảnh", "Phân loại phim", "Phim Việt Nam", "Trường quay" và "Địa điểm chiếu phim công cộng".

Về chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh (Điều 5), Luật Điện ảnh năm 2022 quy định việc đầu tư và hỗ trợ vào một khoản (khoản 2 Điều 5) nhằm tạo sự linh hoạt trong chính sách của Nhà nước đối với hoạt động điện ảnh. Luật đã thể hiện rõ hơn cơ chế, biện pháp của Nhà nước huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; sắp xếp lại theo nhóm chính sách để bảo đảm tính logic, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách Nhà nước đồng thời khuyến khích tăng cường, xã hội hóa hoạt động điện ảnh.

Về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), Luật quy định chi tiết, cụ thể hơn những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ Luật.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Quốc hội

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 gồm 7 chương, 157 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn về: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, sau khi Luật được thông qua và công bố theo Lệnh của Chủ tịch nước, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với một số bộ, ngành hữu quan để triển khai các hoạt động cụ thể về phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, thực hiện tuyên truyền Luật này qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội thảo, tọa đàm đến các nhóm chủ thể liên quan như cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp…

Đồng thời, Bộ cũng thực hiện đầy đủ các thủ tục để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo kế hoạch, trước mắt là việc sửa đổi một số Nghị định của Chính phủ như Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP về quản lý nhà nước và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ….

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Từ khóa: công bố 5 luậtLuật Kinh Doanh Bảo HiểmLuật Điện ẢnhLuật Cảnh Sát Cơ ĐộngQuốc Hội Khóa XV