Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

9 tháng đầu năm Hà Nội thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,28 tỷ USD
19/10/2021 15:06
(HanoiTV) - Thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, và những năm tháng tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: “Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ổn định kinh tế trên địa bàn, thành phố đã ban hành nhiều giải pháp để phòng chống dịch, đi đôi với duy trì phát triển kinh tế… Về cơ bản, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, thành phố đang từng bước phục hồi và phát triển kinh tế”.

HanoiTV

Từ khóa: