Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

An toàn cho sản xuất kinh doanh từ tăng cường phòng dịch Covid-19
23/02/2021 15:58
(HanoiTV) – Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho ổn định sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.