Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Áo dài thương về miền trung
25/10/2020 16:03
(HanoiTV) - Hưởng ứng phát động phong trào quyên góp ủng hộ miền trung, phụ nữ Việt Nam có nhiều cách thể hiện, từ việc ủng hộ bằng tiền, hiện vật, thì những người phụ nữ còn muốn gửi tới miền trung tinh thần lạc quan qua nét đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam