Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Áo dài Việt Nam và câu chuyện chủ quyền
08/03/2021 17:04
(HanoiTV) - Áo dài từ lâu đã là trang phục truyền thống và là nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mặc dù vậy, áo dài vẫn chưa được ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa của Việt Nam; trong khi đó, ghi danh áo dài thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là bước quan trọng, là nền tảng để xây dựng hồ sơ áo dài trình UNESCO theo Công ước 2003. Ý tưởng này không mới nhưng gần đây đang trở nên bức thiết hơn khi những năm qua, từng xảy ra sự việc nhà thiết kế nước ngoài sao chép thiết kế áo dài của Việt Nam hay ngộ nhận bản quyền với tà áo dài.