Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ba Đình giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19
01/11/2021 20:00
(HanoiTV) - Với vị trí đặc biệt quan trọng, quận Ba Đình cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát thật tốt di chuyển biến động dân cư.