Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ba Vì triển khai cuộc thi “xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh- Sạch- Đẹp” năm 2022
06/01/2022 23:48
(HanoiTV) - Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh- Sạch- Đẹp”.

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì trực tiếp triển khai kế hoạch và thể lệ cuộc thi “xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh- Sạch- Đẹp” năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

 Đối tượng là các cơ quan, đơn vị hành chính xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện.

Dự kiến, thời gian triển khai kế hoạch tham dự cuộc thi tới các cơ quan, đơn vị trước ngày 06/01/2022.

BTC cuộc thi sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực tế từ ngày 24/01 đến tháng 8/2022.

Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh- Sạch- Đẹp”.

Nội dung dự thi: Tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin, đại chúng, về giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh- Sạch – Đẹp”; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị; vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nếp sống văn hoá, chỉnh trang khuân viên tại trụ sở đơn vị mình…; Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ các tiêu chí xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh- sạch- đẹp” để triển khai các nội dung cụ thể đối với 3 tiêu chí: Xanh- Sạch- Đẹp.

Để cuộc thi diễn ra thành công, BTC cuộc thi đề ra các tiêu chí chấm điểm cụ thể, rõ ràng, sát thực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát động cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự kiến có 100% các cơ quan, đơn vị trong huyện Ba Vì đăng ký dự thi. 

Từ khóa: Ba VìTổ chức cuộc thiXanh sạch đẹp