Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bắc Giang vừa chống dịch vừa sản xuất
13/06/2021 08:49
(HanoiTV) - Bắc Giang đã trải qua hơn 1 tháng với cuộc chiến chống Covid-19, trong cuộc chiến này, Bắc Giang bám sát mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất.