Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Bài toán tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
20/08/2022 23:10
(HanoiTV) - Tham gia liên kết chuỗi giúp người chăn nuôi đảm bảo được đầu ra và không bị thương lái ép giá.