Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bánh bác - đặc sản tiến vua của người Giang Xá
03/03/2021 12:39
(HanoiTV) - Bánh bác là một đặc sản của làng Giang Xá - Hà Nội, cùng với bánh phu thê, cá anh vũ, gà Đông Cảo,…bánh bác là một trong những sản vật tiến vua thời xưa. Trong tâm thức người Giang Xá, bánh bác chính là biểu tượng của làng. Món bánh này "khai sinh" cùng thời Lý Nam Đế lập quốc.

HanoiTV

Từ khóa: Bánh bác - đặc sản tiến vua của người Giang XáBánh bác