Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Báo chí đồng hành cùng nhịp đập Thủ đô
21/06/2022 11:02
Hôm nay (21/6), kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.Thông qua 2 giải báo chí lớn của Thành phố, Báo chí Thủ đô đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đặc biệt làm tròn sứ mệnh đồng hành cùng nhịp đập Thủ đô.