Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bao giờ hoàn thành dự án kênh La Khê?
14/01/2022 12:49
(HanoTV) - Là hạng mục quan trọng cuối cùng của dự án "Đầu tư cải thiện hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội" với tổng mức đầu tư gần 4.723 tỷ đồng, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành năm 2020. Nhưng đến nay dự án "Cứng hóa kênh La Khê" và tuyến đường giao thông hai bên bờ vẫn đang phải thi công cầm chừng không biết đến khi nào hoàn thành, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.