Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Bảo vệ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn
25/11/2022 08:45
Bảo đảm an toàn không gian mạng và an toàn cho các tổ chức, người dân trên không gian mạng là trách nhiệm của tất cả bộ, ngành, địa phương theo nguyên tắc cơ quan quản lý lĩnh vực nào trong đời thực thì cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đó trên không gian mạng.

HanoiTV

Từ khóa: chuyển đổi số an toàn