Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
06/08/2022 08:05
(HanoiTV) – Hiện nay, các loài thủy sản sống trong tự nhiên trên các hệ thống sông, hồ, kênh, mương ruộng trũng trên địa bàn thành phố đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quản lý giám sát tác nhân gây hại, trong đó điểm nhấn là tổ chức thả cá ra sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên và phát động toàn dân hưởng ứng các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản.