Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Bất cập cấp đất dịch vụ
22/09/2022 18:12
(HanoiTV) - Bắt đầu từ quý 3, Hà Nội đã thực hiện đấu giá đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng, vẫn thu hút rất nhiều người quan tâm.