Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
07/10/2021 19:55
(HanoiTV) - Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ và trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.