Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt
25/05/2022 13:25
(HanoiTV) - Ngày 24/5/2022, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam vừa nhận được Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với DVKT thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 09/5/2022 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 Công văn số 2009/BYT-KHTC nói trên và đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí DVKT thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu; thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Theo đó, BHXH Việt Nam chuyển Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế để BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các DVKT theo đúng quy định của Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

  • Tiếp tục thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật bằng máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế

 Tuy nhiên, đơn vị này cũng đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

Trước đó, sau khi dừng thanh toán BHYT đối với chi phí DVKT thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất theo Công văn ngày  9/5/2022 của Bộ Y tế, hàng loạt bệnh viện, các cơ sở KCB lên tiếng, đề nghị tiếp tục chế độ này.  Liên tục từ 9/5 đến nay, 2 cơ quan BHXH Việt Nam và Bộ Y tế  cùng tích cực vào cuộc để tháo gỡ gướng mắc trên.

B.Phương

Từ khóa: thanh toán BHYTtrúng thầu dịch vụ kỹ thuậtmáy mượnmáy đặt tại tại cơ sở y tế