Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bí thư chi bộ cơ sở, điểm tựa của đảng viên và quần chúng nhân dân
24/05/2022 15:40
(HanoiTV) - Mỗi khi có các vấn đề cần giải quyết tại tổ dân phố, khu dân cư, các đảng viên, quân chúng nhân dân thường tìm đến những cán bộ cơ sở, đó là các đồng chí Bí thư chi bộ Tổ dân phố, họ thường là những người cao tuổi có sự tín nhiệm cao.