Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bí thư Thành ủy chỉ đạo chăm lo thật tốt đời sống nhân dân
01/08/2021 19:38
(HanoiTV) -Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp Uỷ đảng, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức địa phương, cán bộ chủ chốt các cấp phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tìm mọi cách, quyết ngăn chặn, đẩy lùi băng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.