Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bình luận Vấn đề hôm nay: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát
02/10/2017 08:48
(HanoiTV) - Hiện nay, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát. Biên tập viên HanoiTV trò chuyện với PGS - TS Bùi Thị An và TS. Bùi Thị Ngọc Bích - Giảng viên Khoa Hành chính - Nhà nước - Đại học Luật Hà Nội xung quanh vấn đề này.