Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ Công an công bố đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022
19/05/2022 07:47
(HanoiTV) - Kết cấu bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm 2022 của Bộ Công an gồm hai phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Ngày 18/5, Bộ Công an đã có Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh Đại học Công an nhân dân năm 2022.

Thí sinh làm bài thi với thời gian 180 phút (trong một buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút. Bài thi được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông khoảng 10 ngày (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển:

- CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, lĩnh vực Khoa học Xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán).

- CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, lĩnh vực Khoa học Xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn).

- CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, lĩnh vực Khoa học Xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán).

- CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, lĩnh vực Khoa học Xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần trắc nghiệm tối đa 60 điểm và phần tự luận tối đa 40 điểm.

Đề thi tham khảo thí sinh có thể xem dưới đây:

- Mã đề thi CA1: File đính kèm

- Mã đề thi CA2: File đính kèm

- Mã đề thi CA3: File đính kèm

- Mã đề thi CA4: File đính kèm

Ngọc Huyền

Từ khóa: đại học chính quy Công an nhân dânđề thi đại học chính quy Công an nhân dânđề thi đại học