Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ Công an: Khen thưởng đột xuất thành tích phòng chống tội phạm 2021
23/04/2021 16:57
(HanoiTV) - Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các tập thể, cá nhân đã có những thành tích nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm cung cấp thông tin, bài viết để nhận khen thưởng.

Nhằm thực hiện chương trình phòng chống tội phạm 2021 đạt hiệu quả, Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo số 138/CP khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Yên Bái tuyên truyền tới bà con để phòng ngừa tội phạm hoạt động lừa đảo buôn bán người. 

 Văn phòng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, bài viết có nội dung phản ánh hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người. Những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm. Những kinh nghiệm, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Các thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bài viết gửi về Văn phòng Bộ Công an trước ngày 22 hàng tháng để Văn phòng Bộ Công an tổ chức chấm giải và đề xuất khen thưởng kịp thời, nhằm khuyến khích động viên cho chương trình công tác phòng, chống tội phạm 2021 đạt hiệu quả cao hơn và cũng nhằm phục vụ Bản tin phòng chống tội phạm được phản ánh kịp thời đến người dân hơn./.

Từ khóa: Phòng chống buôn bán ngườiKhen thưởng phòng chống tội phạmphòng chống buôn bán người