Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Bỏ khung giá đất – Đột phá trong chính sách đất đai
14/08/2022 16:06
(HanoiTV) – Dự thảo Luật đất đai là một trong những điểm đột phá và được kỳ vọng nhất chính là quy định bỏ khung giá đất đã tồn tại nhiều năm nay.