Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bước đầu trưởng thành trong môi trường quân đội
10/04/2021 19:29
(HanoiTV) - Hơn 1 tháng huấn luyện chiến sĩ trên thao trường của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, những chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với môi trường quân đội, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, bước đầu đã nắm chắc các nội dung kỹ thuật, chiến thuật cũng như các kiến thức về quân sự.