Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Các bước khai báo y tế phòng dịch bệnh (SARS-CoV-2)
31/01/2021 09:34
Theo cơ quan chức năng, người dân có thể thực hiện khai báo y tế tại cổng khai báo điện tử suckhoetoandan.vn hoặc tokhaiyte.vn để điền thông tin.