Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Đem lại sự hài lòng cho người dân
31/12/2020 09:42
Sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất về những đổi thay của chính quyền các cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.