Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
22/10/2020 09:22
Cong tác CCHC được huyện Quốc Oai xác định là công tác trọng tâm, tạo ra những bước đột phá mới. Vì vậy UBND huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện, nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo, sâu sát lắng nghe ý kiến của người dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng,giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.