Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Hà Nội triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử
10/12/2020 08:54
Để tạo sự thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu cuối năm 2020 có 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.