Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Huyện Chương Mỹ và những nỗ lực trong công tác CCHC
07/01/2021 09:26
Nhận thức được tầm quan trọng của coogn tác CCHC đối với sự phát triển của huyện cũng như cải thiện chỉ số CCHC, huyện Chương Mỹ đã nâng cao chất lượng chuyên môn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại để người dân thao tác thuận lợi và nhanh chóng.