Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Khám chữa bệnh từ xa, hiệu quả của sự cải cách trong lĩnh vực y tế
01/10/2020 09:30
Ngay sau khi Đề án khám bệnh từ xa được phê duyệt, nhiều trung tâm tư vấn, khám bệnh đã được các bệnh viện tuyến trên khai trương nhằm giúp mọi người dân đến tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh,hỗ trợ của các bác sỹ tuyến xã, tuyến huyện, tuyến TW.