Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng
09/07/2021 08:47
Xã hội hóa hoạt động công chứng đã giúp thuận tiện cho người dân, đáp ứng nhu cầu công chức của các tổ chức, cá nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động công chứng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc biệt trong tình hình dịch bệnh đang xảy ra hiện nay.