Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Những điểm nhấn của chương trình công tác số 08-CTR/TU của Thành ủy
18/03/2020 18:52
Trong giai đoạn 2011-2015, dù đã đạt những kết quả trong công tác CCHC, song hiệu lực hiệu quả quản lý chưa cao, kỷ luật kỷ cương có lúc còn chưa nghiêm, chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy còn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, chức năng của một số cơ quan còn trùng lặp, việc ứng dụng CNTT chưa hiệu quả. Đó là những yêu cầu đặt ra đòi hỏi lãnh đạo Thành phố phải tìm những giải pháp tích cực để khắc phục, đúng như kỳ vọng Nghị quyết ĐH Đảng bộ Thành phố lần thứ 16 xác định CCHC tiếp tục là 1 trong 3 khâu đột phá của thành phố nhiệm kỳ 2016-2020.