Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Quận Hoàn Kiếm sáng tạo thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về chi trả tiền hỗ trợ Covid 19
27/08/2020 15:12
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội. Hoàn Kiếm là một trong những quận tích cực triển khai gói hỗ trợ 2 của Chính phủ dành cho nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng và bị mất việc làm.