Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Tiện ích lĩnh lương hưu qua thẻ ATM
17/09/2020 09:21
Không phải xếp hàng chờ đợi, không phải cần đến đúng ngày giờ quy định, tránh được tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 đó là lợi ích thiết thực mà phương thức mở tài khoản, dùng thẻ ATM để nhận lương hưu cho cán bộ hưu trí. Tuy nhiên, tỷ lệ người hưởng lương hưu mở tài khoản ngân hàng còn thấp.