Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Triển khai Cuộc thi Báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng theo hình thức mới
30/07/2020 10:04
Để tạo thuận lợi cho các báo cáo viên tuyên truyền về pháp luậtcó cơ hội trao đổi kinh nghiệm,nâng cao kiến thức và biểu dương tôn vinh những báo cáo viên tuyên tryền viên pháp luật xuất sắc. Cuộc thi "Báo cáo viên giỏi tuyên truyền giỏi về pháp luật chống tham nhũng" đã được lên kế hoạch,các đơn vị trên toàn thành phố đang sôi nổi chuẩn bị, tham gia cuộc thi này.