Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Bỏ Sổ hộ khẩu giấy, bước đầu khó khăn, bước sau thuận lợi
17/12/2020 09:34
Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết 31/12/2022. Lộ trình bỏ sổ hộ khẩu chuyển sang mã số định danh cá nhân bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ tạo nhiều điều kiện về sau cho mỗi công dân khi tham gia các hoạt động giao dịch, thủ tục hành chính.