Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực
06/07/2022 14:43
(HanoiTV) - Thực hiện 5S giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động, nâng cao năng suất lao động.