Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Camera cận cảnh: Hoang phế khu di tích danh nhân Nguyễn Siêu
24/12/2018 18:40
(HanoiTV) - Với những công trạng đóng góp cho đất nước của ông nên nhà của tổ tiên danh nhân Nguyễn Siêu (bây giờ thường gọi là đền thờ) và khu mộ của danh nhân Nguyễn Siêu đã được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, qua thời gian khu di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng.