Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cán bộ y tế không cần mặc đồ bảo hộ kín mít
28/05/2022 13:54
(HanoiTV) - Nhân viên y tế tại khu vực tiếp đón chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể sử dụng thêm kính che mặt, người lấy mẫu test nhanh kháng nguyên dùng khẩu trang N95, găng tay y tế, áo choàng và tấm kính che mặt. Đây là những quy định mới trong sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch Covid-19.