Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an toàn đê điều
20/10/2021 20:00
(HanoiTV) - Các địa phương cần phải phối hợp tốt với cơ quan chức năng, đảm bảo tốt công tác ứng trực, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình sự cố, chủ động xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ khi có mưa lớn xảy ra.