Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần một công thức chung cho bài toán cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội
23/09/2021 19:45
(HanoiTV) - Một nội dung cũng thu hút được sự quan tâm đồng thuận của đông đảo cử tri là việc HĐND thành phố đã thông qua chủ trương ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy Thủ đô đang quyết tâm xử lý một trong những vấn đề nóng đã tồn tại quá lâu trong công tác cải tạo xây dựng và chỉnh trang đô thị.