Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần nhân rộng mô hình “Hội đồng trẻ em”
03/04/2021 16:01
(HanoiTV) – Thành đoàn, Hội đồng đội TP. Hà Nội vừa tổ chức tổng kết mô hình “Hội đồng trẻ em Thành phố giai đoạn 2017-2020” và đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình này trong thời gian tiếp theo.