Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cắt hàng loạt xe cơi nới thành thùng – xe quá tải hết đất sống
02/07/2022 23:33
(HanoiTV) - Ra quân xử lý xe chở quá tải của CSGT Hà Nội với mục tiêu cắt thành thùng đối với xe cơi nới quá khổ, quá tải.