Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Câu chuyện chính sách: Nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI
21/01/2021 20:13
(HanoiTV) - Làm thế nào đầu tư nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí...