Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Câu chuyện chính sách: Phát triển công nghiệp hỗ trợ dựa trên nhu cầu và lợi thế của Thủ đô
25/02/2021 19:28
(HanoiTV) - Sự phát triển công nghiệp hỗ trợ đã tương xứng với tiềm năng phát triển của thủ đô? Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 1000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong đó 40% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế...