Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

CCHC: Cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trở thành cứu cánh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
07/10/2021 08:01
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt.