Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Bỏ sổ hộ khẩu để tránh lãng phí và phiền hà cho người dân
23/07/2020 08:59