Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

CCHC: Vườn ươm doanh nghiệp thủ đô nâng cao ý thức phòng chống dịch và đẩy mạnh khôi phục kinh tế
20/08/2020 09:05
Sau hàng loạt ca dương tính được phát hiện trong cộng đồng tại tâm điểm Đà Nẵng, Quảng Nam và lây lan nhanh ra một số tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội, làm ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân. Với tinh thần, chống dịch như chống giặc, mỗi gia đình là một pháo đài, các quận huyện, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố đang triển khai nghiêm ngặt, các biện pháp phòng chống, chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng hành cùng thành phố, doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc Vườn ươm doanh nghiệp Thủ đô đã và đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục kinh tế.