Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chăm lo đời sống cho các nghệ nhân dân gian
06/07/2022 12:18
(HanoiTV) - Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thực tế số nghệ nhân nhận được hỗ trợ còn rất ít. Để những nghệ nhân dân gian được trả lương hàng tháng cùng với BHYT vẫn trông chờ vào chính sách riêng của các địa phương trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản.