Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
27/09/2022 15:57
Hiện cả nước có trên 11 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở len. Dự báo đến năm 2030, người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% dân số và sẽ lên 25% vào năm 2050.Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm nay với chủ đề quan tâm chăm sóc phát huy người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội đã và đang có nhiều dự án và hoạt động cụ thể chăm sóc toàn diện người cao tuổi.